Skador och sjukdomar

Skadorna redovisas i den ordning de för närvarande värderas enligt SMAK´s bedömningssystem och med dess svenska och engelska namn och beskrivning.


Blötrota
Bacterial soft rot

Phyriumröta
Water wound rot

Rödröta
Pink rot

Frostskador
Frost damage

Stjälkbakterios
Black leg

Fusariumröta
Dry rot

Phomaröta
Gangrene

Ljus ringröta
Bacterial ring rot

Mörk ringröta
Brown rot

Brunröta
Late blight

Rötnematod
Potato tubberrot eelworm

Kräfta
Wart

Rostringar
Spraing

Rostfläckighet
Internal rust spot

Glasighet
Glassiness

Kärlrings-missfärgning
Vascular discoloration

Naveländsnekros
Stem end necrosis

Kvävning
Oxygen exhaustion

Värmeskada
Black heart

Grönfärgning
Greening

Ihålighet
Hollow heart

Inre missfärgning
Internal discoloration

Mekanisk skada
Mechanical damage

Stötblått
Blue spots

Larvskada
Wireworm injury

Kvickrotskada
Couch-grass

Inåtväxande groddar
Internal sprouting

Missformning
Second growth

Växtspricka
Growth cracks

Vanlig skorv
Common scab

Nätskorv
Russet scab

Pulverskorv
Powdery scab

Blåsskorv
Skin spot

Lackskorv
Black scurf

Silverskorv
Silver scurf

Nagelmärken
Nailmarks

Skalbristning
Skin cracking

Skalåterbildning
Skin reformation

Skalmissfärgning
Skin discoloration