Kvalitetsnormer

Hur klassificeras potatis?

Nya uppdaterade kvalitetsnormer samlat i en folder

SMAK:s system för att kvalitetsbestämma potatis grundades för mer än 60 år sedan och används av svensk potatishandel. Med genomtänkta rutiner för hur provtagning och analyser ska genomföras och bedömas samt vilka toleransgränser som gäller får odlare och packare, men även konsumenter, en tydlig klassificering av potatisen.

Klassificeringssystemet omfattar:

  • Norm för bedömning av skador och sjukdomar
  • Norm för bedömning av kok- och bakegenskaper samt mörkfärgning
  • Norm för uttag av prov
  • Rutiner för hantering och beredning av prov
  • Protokoll och analysbevis
  • Kvalitetsnorm för färsk- och sommarpotatis
  • Kvalitetsnorm för höst- och vinterpotatis

Fördjupning!

Kvalitetsnormer för höst- och vinterpotatis – 20220601

Kvalitetsnormer för färsk- och sommarpotatis – 20220601

Kvalitetsnormer skalad potatis – 20220601

Sammanfattning av viktigaste ändringarna i kvalitetsnormerna som träder i kraft 20220601