Odling

Var och hur odlas svensk potatis?

Sverige är ett potatisland där det odlas ett hundratal kvalitetssorter från söder till norr. De allra största potatisodlingarna finns i Skåne, Halland, Västra och Östra Götaland. Odlarna arbetar ständigt med att utveckla nya välsmakande friska potatissorter.

Hög kvalitet på sättpotatisen i kombination med jordmån, vattning och skötsel under odlingsperioden ger goda exemplar. Det finns faktiskt smakexperter som kan känna skillnad på potatis som är odlad i sandjord och en som är odlad i lerjord.

 

Potatis från sådd till skörd

Potatisen sätts i rader, cirka fem till åtta cm under jordytan och med 20 cm radavstånd om knölarna är små, 25–30 cm om de är stora. Potatisen börjar inte växa förrän temperaturen i jorden nått sju till åtta grader.

Om man sätter potatisen för tidigt och sättpotatisen blir liggande utan att växa, ökar risken för sjukdomsangrepp. Potatisen sätts från mitten av april i södra Sverige till mitten av maj uppe i norr. Det tar cirka tre månader från sättning till första skörd.

Färskpotatis skördas när bladen är gröna, vanligtvis i maj. Vinterpotatisen får ligga kvar och mogna i jorden efter att bladen har vissnat. I september och oktober skördas all höst- och vinterpotatis och flyttas in i kyllager. Sedan levereras den till packerier som tvättar och förpackar potatisen.