Blötröta

Pectobacterium carotovorum

Rötan är i början lös, våt och ofärgad, den blir senare flytande och slemmig. Vid lufttillträde mörknar den i regel. Angripna delar luktar vanligtvis mycket illa beroende på tillstötande smörsyrebakterier.

Blötröta orsakas av bakterien Pectobacterium carotovorum och en del saprofytiska bakterier. De infekterar tidigare skador av t ex stjälkbakterios, brunröta, mekaniska skador och frostskador. Fuktig inlagring och svag genomluftning ger svårare angrepp, särskilt om ett stort antal mekaniska skador förekommer.

Bacterial soft rot

This rot is initially soft, wet and uncoloured and later changes into a slimy liquid which usually turns dark when exposed to air. The affected parts usually have an offensive smell because of the presence of butyric acid bacteria.

Bacterial soft rot is caused by the bacteria Pectobacterium carotovourum and a number of saprophytic bacteria, which infects sites previously affected by e.g. black leg, late blight, mechanical damage and frost. Damp storage conditions and poor ventilation lead to severe attack, particularly if there is a high incidence of mechanical damage.