Vad betyder SMAK-märket?

Stiftelsen Potatisbranschen har tagit fram de nationella kvalitetsreglerna för matpotatis, som garanterar att du får en certifierad och livsmedelssäkrad produkt. Svensk Potatis arbetar för att produktionen av SMAK-märkt potatis sker på certifierade gårdar där odlarna arbetar för att säkra hög livsmedelskvalitet och god miljöhänsyn. Vi ansvarar även för kvalitetsanalys av potatis, som utförs av besiktningsmän från Svensk Potatis.

SMAK i butik

All SMAK-märkt potatis som säljs i lösvikt ska vara tvättad. Potatisen ska vara frisk och fri från röta eller andra kvalitetsbrister som gör den olämplig att äta. SMAK-märkt matpotatis finns i två klasser i butikerna.

Klass 1, högsta kvalitet

God kvalitet, det vill säga hela, friska, sorttypiska potatisar.
Mindre fel är tillåtna, avseende form och färg, små läkta sprickor och små skador som orsakats av hantering.
Goda kokegenskaper, kan kokas med skalen på.

Klass 2, bra kvalitet

Form- och färgfel är tillåtna.
Läkta sprickor och skador inom angivna gränser.
Goda kokegenskaper, kokas bäst råskalad.