Hantering och förvaring i butik

Hur hanteras potatisen bäst?

Potatis är en färskvara, precis som andra produkter i frukt- och gröntavdelningen. Tid för hantering och transport i distributionsled fram till leverans i butik ska med goda rutiner inte behöva överstiga fem dygn.

När kall potatis tas in från lager värms den ofta upp till ca 10°C, för att inte stötskador ska uppstå när den sorteras och packas. Uppvärmningen, men även hanteringen i sig, väcker potatisen ur sin vintervila, vilket leder till att sovande ögon väcks och groddar börjar växa. Förloppet går snabbare ju längre fram på säsongen man kommer och påskyndas också av hög temperatur, exempelvis vid exponering i rumstemperatur.

Biokemiska processer

Även om potatis bör förvaras mörkt och svalt, så exponeras all potatis för ljus och värme i butiken av praktiska skäl och utan undantag. Ljusexponeringen bildar icke önskade glykoalkaloider. Dessa biokemiska processer går snabbare vid högre temperaturer.

Potatis är känslig för etylen, och reagerar med en ökad känslighet vid hög temperatur. Den största etylenkoncentrationen finns på frukt- och grönt-avdelningen, där exempelvis äpplen och tomater, som exponerats i lösvikt och i rumstemperatur, kan producera ansenliga mängder av etylen. Potatisens rötor kan utvecklas med stor hastighet vid rumstemperatur och dessa rötor kan också producera etylen.

Tänk på omsättningshastigheten

Butikernas exponering av potatis är sällan något problem om omsättningshastigheten är tillräcklig hög, men tyvärr hittar vi ofta gammal och dålig potatis i butiker när vi gör våra årliga stickprovskontroller. Se över orderrutiner, granska leverantörernas förmåga och vilja att förse butiken med nypackad potatis.

Ladda ner (PDF): 6 enkla tips för en fräsch och inbjudande potatisavdelning