Skalbristning

Symptomen utgörs av mycket grunda bristningar eller sprickor i knölens korkhud. Ofta får hela ytan ett fnasigt utseende. Orsaken är densamma som för växtsprickor, men svängningarna i vattentillförseln har ej varit tillräckligt kraftiga för att orsaka djupare sprickor.

Skin cracking

The condition is characterised by very shallow cracks or ruptures in the corky layer of the tuber. The entire surface sometimes has a scabby appearance. The cause is the same as for growth cracks, except that the fluctuations in the water supply have not been pronounced enough to cause deeper cracks.