Sorter och hållbarhet

Säsonger, sorter och smaker

Det finns flera än hundra sorters potatis som odlas kommersiellt i Sverige. Sorterna delas in efter bland annat skördetid. Potatiskunskap är kul och intresseväckande. Dela med dig av din kunskap, sorter och ursprung vid servering eller på menyn.

Indelning av sorter utifrån skördetid:

Potatissorter behöver olika lång växtperiod och blir därför skördefärdiga vid olika tidpunkter.

Primörpotatis:

Potatis som förgrotts och odlats under plast- eller vävtäckning och skördas med grön blast och skal som inte är moget.

Färskpotatis:

Potatis som skördats före fullständig mognad för försäljning direkt efter upptagning. Skalet kan lätt avlägsnas utan skalning.

Sommarpotatis:

Potatis som skördats skalmogen eller praktiskt taget skalmogen avsedd för konsumtion direkt efter skörd.

Vinterpotatis:

Potatis som mognat och bildat fast skal och är lämplig för lagring innan konsumtion.

Vad påverkar kokegenskaperna?

Kokegenskaper skiljer mellan olika sorter. En del sorter har alltid ett fast kok, exempelvis Amandine. Andra sorter kan bli mjöliga, exempelvis King Edward som kan bli mycket mjölig.

Sortens kokegenskaper påverkas av odlingsförhållanden, som jordart, gödsling och hur mogen potatisen är då den skördas. Ju högre torrsubstanshalt desto mjöligare blir en mjölig sort.

En och samma sort kan vara fast när den är omogen och mjölig då den är mogen, exempelvis Challenger och Melody.

Fler sorter: SMAK-märkt från A-Z.

Smak och doft

Smak och doft på potatis påverkas av sort, odlingsplats, lagringstid och hantering. Potatissmak kan beskrivas med hjälp av smakord som smör, kastanj, konservärta, frysärta, kronärtskocka, paprika, beska och mandel.

Färg och form

Potatisens skal kan ha olika nyanser av gult, rött och blått. Färgen på knölkött varierar från vitt, ljusgult till orange/gult. Det finns även sorter med blått eller purpurfärgat kött. I dessa är halten av antioxidanter ännu högre än i de gulköttiga. Knölform varierar mellan runda, rundovala, ovala, långovala till droppformade.

Sortval

När odlaren väljer sort är det flera faktorer som avgör, såsom efterfrågan på marknaden, motståndskraft mot olika sjukdomar, lagringsegenskaper, skördenivå och tillgång utsäde.

Vid sortval är tidigare egen erfarenhet viktig, detta gäller både för kök, skaleri och odlare.

Läs mer om olika sorter, vår- och sommarpotatis, höst- och vinterpotatis.