Pulverskorv

Spongospora subterranea

I tidigt stadium framträder skorven som platta, släta, genomskinliga vårtor av några millimeters diameter. Senare brister skalet över vårtorna och bildar ett trasigt bräm runt de öppna såren, vilka innehåller svampens bruna, pulverliknande sporer. Såren bildar ibland ett bälte runt knölen.

Vanligtvis är angreppet ytligt, men kan gå på djupet. Det förstärks ofta av en glansig zon mot frisk vävnad. I enstaka fall kan skorven bilda kraftiga, vårtliknande utväxter, som något påminner om potatiskräfta.

Pulverskorven orsakas av svampen Spongospora subterranea, som angriper plantans underjordiska delar. Utsädessmitta. Angreppen blir svårast på dåligt dränerade jordar under fuktiga förhållanden.

Powdery scab

In the early stages the scab manifests itself as flat, smooth, transparent warts a few millimetres in diameter. The skin over the warts later breaks and forms an incomplete rim round the open sore, which contains the brown, powdery spores of the fungus. The sores occasionally form a band round the tuber.

The attack is usually superficial, although it can develop into the tuber. A glassy zone separating it from healthy tissue frequently reinforces it. Very occasionally the scab can form robust, wart-like proturbences reminiscent of potato wart.

Powdery scab is caused by the Spongospora subterranea fungus, which attacks the underground parts of the plant. Infected seed transmits the disease. Attack is most severe in badly drained ground and humid conditions.