Konsument

Sverige är ett stort potatisland. Men hur stort?

Matkultur ändras hela tiden av influenser från andra länder och kulturer, men potatiskulturen består. Idag odlas ett hundratal kvalitetssorter i Sverige och den kommersiella potatisodlingen motsvarar trettiotusen fotbollsplaner. 

Vi är till 90 procent självförsörjande på potatis i Sverige, även om potatisodlingarna endast motsvarar en procent av landets brukarareal.