Varför får potatisen en seg hinna?

Ett nytt ”skal” bildas på knölarna som kan bli så starkt att det är svårt att skära igenom det. Den vanligaste orsaken är att potatisen inte kylts ner tillräckligt snabbt efter skalning och/eller att obruten kylkedja inte hållits.

På hösten kan vissa potatispartier ha ”omogen” stärkelse vilket även det kan ge seg hinna vid kokning. Dessa partier förbättras under lagringen.

Skalning med knivskalare ger mindre seg hinna än skalning i carborundumskalare (en typ av skalutrustning som river av skalet och ger mer trasiga celler än knivskalare). Ofta sker en kombination med grovskalning med carborundrum och därefter efterputs med knivskalare.

Antioxidationsmedel, vanligast med natriumbisulfit, som ofta tillsätts för att förhindra enzymatisk mörkfärgning, kan medverka till seg hinna.

Lång tid mellan skalning och tillredning brukar också förstärka hinnan (gäller inte förkokt potatis) liksom varmhållning.

Kokning i ugn kan ge mer seg hinna än kokning i vatten. Var noga med att följa tillverkarnas anvisning vad gäller avkalkning så att det finns optimalt med ånga i ugnen.

Följ leverantörens anvisningar noga när det gäller om varan ska sköljas före användandet eller inte. Vissa leverantörer påstår att sköljning av deras potatis ökar risken med seg hinna.