Våra tjänster

Mer kvalitetspotatis till folket

Svensk Potatis främsta uppgift är att stimulera produktion av kvalitetspotatis, genom ett aktivt kontroll- och utvecklingsarbete. I samarbete med myndigheter, konsumentorganisationer, forskare, producenter och handel skapar vi kvalitetsnormer för bedömning av matpotatisens kvalitet och lämplighet som livsmedel – SMAK-märkning.

I vårt uppdrag ingår att informera om och upprätthålla kvalitetsnormerna samt utföra kvalitetsanalyser genom anslutna företag och besiktningsmän.

En annan viktig del i vårt arbete är att öka kunskapen om potatis hos konsumenter, skolor och storhushåll för att höja potatisens status som ett näringsrikt och värdefullt livsmedel. Svensk Potatis ska främja och marknadsföra potatis på ett sakligt och informativt sätt.