Ansökan ny sort för SMAK-märkning

Ansökan godkännande av ny sort för SMAK- märkning

För att förstärka arbetet med livsmedelssäkerheten inför vi tidsbegränsat godkännande av nya sorter. Det är lika lätt att ansöka om godkännande av en ny sort som tidigare men för att få ett permanent godkännande behöver du inkomma med kompletterande analyser av glykoalkaloider 12 månader efter godkännandet av ny sort.

Tillvägagångssätt:

 1. Fyll i blanketten som du kan ladda ner här
 2. Maila en kopia av:
 • sortbeskrivning på svenska eller engelska
 • bild på knölen
 • bild på grodd
 • bild på blomma
 • labbanalys på glykoalkaloider, ny analys skickas till Svensk Potatis 12 månader efter godkännandet, då på svenskodlad potatis för att för att se om vårt klimat har inverkan på glykoalkaloiderna och dess utveckling.
 • samt ifylld blankett till:  nysort@svenskpotatis.se
 1. Skicka 15 kg otvättad potatis för analys och okularbesiktning till labb i Skänninge.
  Mottagningsadress:
  Svensk Potatis
  Östanågatan 1
  596 34 Skänninge

  Efter genomförd analys meddelas beslut via e-mail. Vid godkännande av sort läggs sorten upp på Svensk Potatis hemsida: https://svenskpotatis.se/smak-markning/sorter-for-smak-markning/

 2. 12 månader månader efter godkännande skall en kompletterande analys inkomma gällande nivåer av glykoalkaloider (TGA-analys). Analysen skickas till nysort@svenskpotatis.se
 3. Efter erhållande av förnyad godkänd analys meddelas beslut om sorten behåller godkännandet. Vid utebliven kompletterande analys upphör godkännandet och sorten avförs från listan över godkända sorter.
 4. En avgift om 1 450 SEK faktureras sökande vid ansökan. Ingen övrig avgift tillkommer. Ansökningsavgiften kommer att användas för fortsatt arbete med att följa upp och forska kring glykoalkaloider.