Styrelsen

Styrelsen för Svensk Potatis

Svensk Potatis AB ägs av Stiftelsen Potatisbranschen. Styrelsens sammansättning och kompetens är noga avvägd. Samtliga styrelsemedlemmar har en gedigen erfarenhet.

Anders Huldt, VD

Anders Huldt, VD
Mobil: 0702-88 60 17
anders.huldt@svenskpotatis.se

Lennart Thorstensson, ordförande

Lennart Thorstensson, ordförande
Tel: 070-588 88 35
Mobil: 070-588 88 35
thorstensson.l@telia.com

Gun Gson Sjöstrand

Gun Gson Sjöstrand
Mobil: 0708-62 04 16
gun.gson@svenskpotatis.se

Joakim Pålsson

Joakim Pålsson
Tel: 0430-484 71
Mobil: 0703-31 33 63
jocke@lpm.se

Eric Winding, vice ordförande

Eric Winding, vice ordförande
Tel: 0293-511 95 /
0293-514 33
Mobil: 070-655 11 95
eric.winding@telia.com