Styrelsen

Styrelsen för Svensk Potatis

Svensk Potatis AB ägs av Stiftelsen Potatisbranschen. Styrelsens sammansättning och kompetens är noga avvägd. Samtliga styrelsemedlemmar har en gedigen erfarenhet.

Eric Winding, ordförande

Eric Winding, ordförande
Mobil: 070-655 11 95
eric.winding@telia.com

Ann Eriksson

Ann Eriksson
Mobil: 070-697 56 63
ann@snoborggard.se

Anders Eriksson

Anders Eriksson
Tel: 019-368 07 63
Mobil: 070-875 62 88
anders@lev.se

Joakim Pålsson

Joakim Pålsson
Tel: 0430-484 71
Mobil: 070-331 33 63
jocke@lpm.se

Daniel Almérus

Daniel Almérus
Mobil: 070-520 61 68
daniel.almerus@svenskpotatis.se