Missformning

Begreppet missformning innefattar en rad icke önskvärda avvikelser från den naturliga knölformen. Gemensamt för dem alla är, att de skämmer potatisens utseende och kan orsaka stora skalningsförluster.

Olika former av omväxning torde orsaka de flesta avvikelserna. Omväxning uppstår vid ojämn vattentillgång under vegetationsperioden. Efter långvarig sommartorka stannar knölarna i växten och blir mer eller mindre brådmogna. Även den höga marktemperaturen kan vara en orsak. När sedan regnet kommer, förmår inte knölarna växa vidare på normalt sätt, utan missformningar av de mest varierande slag uppstår.

Second growth

Deformed tubers include a number of undesirable deviations from the natural shape of the tuber, which mar the appearance of the potato and cause great reduction in connection with peeling.

The deviations are often caused by different kinds of second growth. Second growth is a result of an uneven supply of water during the vegetation period. After a protracted summerdrought an arrested growth of the tubers follows and they become more or less prematurely ripe. High ground temperature is another possible reason. When rain comes the tubers are unable to grow in a normal way and a great variety of second growths arise.