Jurymedlemmar

  • Erik Winding, juryns ordförande och styrelseordförande Svensk Potatis
  • Lennart Wikström, Tejarps Förlag som ger ut tidningen Viola Potatis, samarbetspartner
  • Hanna Wedin, Creative Director på Social Industries
  • Stefan Ekengren, krögare, kokboksförfattare och tv-profil
  • Håkan Jönsson, matforskare, etnolog och kock
  • Kajsa Asp Jonson, mersmak kommunikation, journalist, föreläsare, kokboksförfattare
  • Roger Nolsa, ordförande Potatisodlarna

Regler och statuter
Nominera här!