Phytiumröta

Pythium ultimum

Infektionen uppstår som regel i en mekanisk skada, vilken uppkommit i samband med upptagning och inlagring. Rötan utvecklas sedan i huvudsak innanför kärlringsskiktet men tränger ibland upp mot skalet. Den syns då från utsidan som en oregelbunden skiftning med mörk avgränsning mot frisk vävnad.

Vid genomskärning är de angripna delarna först ljusgrå, senare mörkgrå och tydligt avgränsade mot frisk vävnad med en mörkbrun skiljelinje. Rötan är fuktig och har en svag fisklukt, innan sekundärt uppträdande bakterierötor förändrar såväl symtombild som lukt.

Sjukdomen orsakas av svampen Pyhtium ultimum och sprid genom jordsmitta. Rötan kan, i nyskördad potatis, få ett mycket snabbt förlopp i synnerhet vid hög temperatur och fuktighet.

Watery wound rot

The infection usually occurs in mechanical damages sustained in conjunction with lifting and storing. The rot then develops chiefly inside the vascular tissue layer but sometimes protrudes up towards the skin. Viewed externally it displays uneven discoloration with a dark demarcation area between the affected site and healthy tissue.

In a cut surface the affected parts are first light-grey, then dark-grey and clearly divided from healthy tissue by a dark-brown line. The rot is damp and has a slightly fishy smell; the smell and appearance of the rot are later changed by secondary bacterial infection. The disorder is caused by Pythium ultimum fungus and is spread by contaminated soil. The rot can spread very rapidly in newly harvested potatoes, particularly in hot and humid conditions.