Nagelmärken

Skadan består av ungefär 1 cm långa, svagt bågformade märken på knölen yta. Djupet är sällan större än 1 mm. Av namnet framgår, att märkena liknar tryckmärket efter en nagel. Bristningarna uppstår, då allt för saftsprängda knölar utsätts för stötar i samband med upptagningen.

Nailmarks

The injury consists of approximately 1 cm long, somewhat curved marks on the surface of the tuber. The depth of the marks is seldom more than 1 mm. As the name implies, the marks resemble pressure marks made by a nail. The ruptures occur when sap-distended tubers are subjected to bruising in conjunction with lifting.