Beställ kvalitet

Vad är SMAK-märkt potatis?

Stiftelsen Potatisbranschen har tagit fram de nationella kvalitetsreglerna för matpotatis, som garanterar att du får en certifierad och livsmedelssäkrad produkt. En hel, frisk och sorttypisk potatis med rätt form och färg.

  • Potatisen är kontrollerad och håller sig inom fastställda gränser för kokegenskaper och förekomst av skador och sjukdomar.
  • En SMAK-märkt förpackning är märkt med alla uppgifter som krävs enligt lagstadgade regler.
  • Bäst-före-datum är maximalt 14 dagar efter packningsdatum.

Visste du att tvättad potatis har lika god hållbarhet som otvättad och att det finns flera olika kvalitetsklasser för SMAK-märkt? Lär dig skillnaderna. Här hittar du de olika SMAK klasserna.

Tänk på! Konsumenter efterfrågar variation. Ha en genomtänkt mix av sorter och förpackningsstorlekar. Prova nya sorter!