Kvalitetssäkring

Provning och kvalitetsarbete

SMAK´s system för att klassificera potatis och analysera kvalitén är allmänt accepterat av de parter som handlar med potatis. Arbetet börjar ofta redan ute i fält med provgrävningar och bestämning av när potatisen skall skördas och dess lagringsduglighet. SMAK´s analyser är ofta underlag för betalningen till odlaren och hur packeriet skall hantera och sortera potatisen.

Det förebyggande arbetet går ut på att styra hanteringen och packningen för att säkra en bra potatiskvalitet till konsument. Stiftelsen Potatisbranschen har för detta tagit fram anvisningar i:

Program för kvalitetssäkring av färsk/sommarpotatis
– Målet är att se till att den ömtåliga färsk- och sommarpotatisen får en skonsam hantering så att dess fina egenskaper behålls.

Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete på potatispackerier – RIP
– Detta är ett certifieringssystem för packerier där SMAK Certifiering AB återkommande kontrollerar att de certifierade packerierna driver ett aktivt kvalitetsarbete och följer de krav som Stiftelsen Potatisbranschen specificerat. Certifieringen bygger också på att potatisen kommer från certifierade odlingar (IP, KRAV, EU ekologiskt eller GlobalG.A.P.).

Analyser
Efterkontrollen utförs av Svensk Potatis besiktningsmän och består främst i analyser där man tittar på förekomsten av skador och sjukdomar och samt fastställer potatisens kokegenskaper. Analysverksamheten baseras på SMAK´s normer som omfattar:

  • System för Kvalitetsbestämning av matpotatis
  • Norm för bedömning av skador och sjukdomar
  • Norm för bedömning av kok/bakegenskaper samt mörkfärgning
  • Norm för uttag av prov
  • Rutiner för hantering och beredning av prov
  • Protokoll/analysbevis
  • Kvalitetsnorm för färsk-/sommarpotatis
  • Kvalitetsnorm för höst-/vinterpotatis