Kvalitetsprovning

Hur testas och provas potatisen?

Svensk Potatis gör kvalitetsanalyser på uppdrag av odlare, packerier och skalerier. Arbetet börjar redan ute på fältet med tester och provgrävningar och potatisens kvalitet kontrolleras sedan i olika led innan den säljs till konsumenter och storkök.

Förebyggande tester

Kvalitetstesterna börjar ute på fältet med provgrävningar och bestämning av när potatisen skall skördas, hur den ska hanteras och packas samt dess lagringsduglighet. SMAK:s analyser är ofta underlag för betalningen till odlaren och för packeriet som hanterar och sorterar potatisen.

Provning

För att fastställa kvaliteten hos ett potatisparti tar man slumpmässigt ut ett visst antal delprov. Delproven slås därefter samman till ett samlingsprov på 25 kilo. Vid provtagningen tittar vi på förekomsten av blötröta, groddar, grad av uttorkning och om potatisen är jordig eller våt. Provet tvättas och potatisen undersöks sedan enligt följande:

Storleksordning och sortrenhet

Storleken kontrolleras genom att knölarna manuellt förs genom ett såll med kvadratiska maskor. Skillnaden mellan den största och den minsta knölen får vara max 20 mm. Samtidigt kollas om alla knölar är av samma sort. Alla sorter har olika egenskaper.

Skador och sjukdomar

Samtliga knölar som använts för storleks- bestämningen genomskärs med olika snitt, så man kan fastställa förekomsten av såväl inre som yttre defekter. De vanligaste skadorna och sjukdomarna hittar du här.

Kokegenskaper

50 st potatisar tas ut för provkokning. Hälften kokas med skal på och hälften utan. Kokegenskaperna bedöms sedan på hur många som sönderkokats, mörkfärgats och/eller blötkokats. Några knölar smakas också av, för att känna ev. bismak.

Program för kvalitetssäkring av färsk-/sommarpotatis

Målet är att se till att den ömtåliga färsk- och sommarpotatisen får en skonsam hantering så att dess fina egenskaper behålls.

Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete på potatispackerier – RIP

Detta är ett certifieringssystem för packerier där SMAK återkommande kontrollerar att de certifierade packerierna driver ett aktivt kvalitetsarbete och följer de krav som SMAK specificerat. Certifieringen bygger också på att potatisen kommer från certifierade odlingar (IP, KRAV eller EurepGap).13020

Efterkontroller av potatis

Efterkontrollen består främst i analyser där man tittar på förekomsten av skador och sjukdomar och samt fastställer potatisens kokegenskaper. Analysverksamheten baseras på SMAK:s normer som omfattar:

  • System för kvalitetsbestämning av matpotatis
  • Norm för bedömning av skador och sjukdomar
  • Norm för bedömning av kok-/bakegenskaper samt mörkfärgning
  • Norm för uttag av prov
  • Rutiner för hantering och beredning av prov
  • Protokoll/analysbevis
  • Kvalitetsnorm för färsk-/sommarpotatis
  • Kvalitetsnorm för höst-/vinterpotatis

Här kan du läsa mer om provning och kvalitetsanalys för odlare, packare, grossister, storhushåll. Svensk Potatis har även tagit fram värdefulla råd för egenkontroll i butiker.