Beställning och leverans

Hitta din potatisrytm och beställ ofta

Potatis är en färskvara, så ställ krav på tätare leveranser. En enkel tumregel är att potatisen ska omsättas inom 1-2 dagar. De flesta butiker kan få leverans 5-7 dagar per vecka. Ändra sorter och förpackningsstorlekar tills du hittar din butiks rytm.

Gå igenom dina beställningslistor de senaste månaderna för att veta omsättningen och kunna beställa rätt kvantitet.

Potatisleveransen

Checka av leveransen, så att du fått rätt vara och rätt mängd. Kontrollera potatisens kvalitet, datummärkning och att påsar och emballage är hela och rena. Reklamera direkt om något är fel.

Lagra potatisen mörkt och svalt. Trimma lagret, så att först in kommer först ut i butik. En 200 kilos binge kan innehålla 3-4 kilo av sämre kvalitet. Sortera bort den. Kontrollera bottenskiktet vid byte av binge.