Upphandling av potatis

Checklista för potatisupphandling

En offentlig upphandling är en process som styrs av lagar och regler. Svensk Potatis har sammanställt en checklista som kan vara till hjälp för dig som ska upphandla potatis. Informationen är inte fullständig, men relevant för att lyckas motsvara krav och önskemål på kvalitet.

1. Kvalitet

Oskalad tvättad potatis: Ställ krav på godkänd kvalitetsnivå enligt ”SMAK Storhushållsprima”. Acceptera inte otvättad potatis.

Skalad potatis: Kräv godkänd kvalitet enligt SMAK:s kvalitetsnorm för industriskalad, rå, hel potatis. Gäller även för förkokt potatis.

2. Kapacitet och kvantitet

Leveranser ska kunna ske under hela året, alternativt under del av året enligt överenskommelse. Gäller specifikt för säsongsprodukter som exempelvis färskpotatis. Ställs krav på leverans av olika sorter, så bör man vara medveten om att vissa sorter har sämre lagringsduglighet.

3. Logistik

Skalad potatis har mycket begränsad hållbarhet. Skalning bör ske i nära anslutning till användandet. Viktigt att transport sker med obruten kylkedja. Begär redovisning från leverantör.

4. Paketering

Olika avdelningar har olika behov och förutsättningar att ta emot och hantera större leveranser och förpackningsstorlekar. Välj lämpliga förpackningsstorlekar.

5. Flexibilitet

Om det finns önskemål om olika sorter och olika storlekar måste detta framgå i förfrågningsunderlaget. Gäller i första hand oskalad potatis. Ställ krav på leverantören. För skalad potatis gäller att potatisen är kvalitetstestad och lämplig för skalning. Här är det svårt att variera mellan olika sorter per beställning.

6. Pris

Ange tydligt vilka prisuppgifter som ska lämnas, om det är flera. Exempelvis skalad eller oskalad, större och mindre förpackningar, olika sorter och storlekar. Begärt pris enligt offert vägs mot ställda krav. Hur poängsättningen går till ska anges i förfrågningsunderlaget. Priset får i praktiken och efterhand något mindre betydelse. Onormalt lågt pris ska kunna förklaras.

7. Giltighetstid

Ange hur lång giltighetstiden ska vara för ett lämnat anbud, så att det är giltigt även om överprövning begärs.

8. Referenser

Begär in ett begränsat antal referenser, för att inte diskvalificera nystartade aktörer. Om nystartat företags företrädare eller nyckelperson haft liknande uppdrag tidigare kan intyg eller referenser användas.

9. Leveranser

Ange krav på leveranstid för leverans i rätt tid. Ange krav på leveranssätt, så att den kan ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

10. Personal

Begär uppvisande av F-skatt samt förteckning över personal, så att svart arbetskraft inte anlitas samt att de har avtalsenliga villkor.