Inåtväxande groddar

Skadan uppstår, då grodden ej på naturligt sätt växer ut från ögat, utan i stället tränger in i knölen. Inre groning, som fenomenet även kallas, kan uppträda i potatis, som behandlats med groningshämmande medel.

Internal sprouting

This condition arises when the shoot fails to grow out from the eye in the normal way and forces its way into the tuber instead. Inner germination, another name sometimes applied to this condition, can occur in potatoes, which have been treated with germination retarding agents.