Regler

Regler för SMAK-märkning

Trots lagkrav och branschöverenskommelser kan man ofta hitta olika lösningar och ambitionsnivåer på skyltning och märkning av varorna i frukt-, grönsaks- och potatisavdelningen.

Lagstadgad ursprungsmärkning

Lagen om märkning av potatis är baserad på en EU-förordning, som fastslår krav på identitet och ursprung. Alla odlare och förpackare har därför ett ID-nummer (SJV-nr) som måste finnas angivet på varje levererat parti av påsar eller lösviktslådor. Det är innehavaren av ett varuparti som är ansvarig för märkningen. Den som säljer omärkt potatis riskerar att få betala provtagnings- och analyskostnader på ca 2000 kr. Försäljning av omärkt potatis är dessutom ett brott enligt växtskyddslagen. Alla aktuella regler och annan information hittar du på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.

Potatisbranschens kvalitetsmärkning

Nationella kvalitetsregler för potatis har fastställts av Stiftelsen Potatisbranschen. För att kunna SMAK-märka krävs det att packeriet följer givna anvisningar om kvalitet, vilket bland annat bygger på att potatisens yttre och inre kvalitet ska säkerställas och garanteras. Ett viktigt instrument för detta är kvalitetsanalys av potatis, vilken utförs av besiktningsmän från Svensk Potatis.

De förpackare som är anslutna till SMAK och som tillämpar SMAK:s märkningsregler, uppfyller både Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets krav på märkning men därutöver uppfyller de också de egna och strängare krav som fastställts av Stiftelsen Potatisbranschen.