Kontakt

Välkommen till Svensk Potatis

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss för att ställa frågor om potatis eller att få mer information om vårt arbete.

Svensk Potatis AB
info@svenskpotatis.se

Postadress
Svensk Potatis Svepot AB
Östanågatan 1
596 34 SKÄNNINGE

Faktureringsadress (Leverantörsfakturor)
Svensk Potatis Svepot AB
Mailadress: inbox.lev.470234@arkivplats.se
Kivra: 556895-6204
106 31 Stockholm

OBS: Leverantörsfakturor mailas
som
en bifogad PDF till mailadressen inbox.lev.470234@arkivplats.se,
inga meddelanden kan lämnas i avsändande mail

VD & Information
AnnaKarin Hamilton
Mobil: 0705-34 90 63
annakarin.hamilton@svenskpotatis.se

Marknadsföring
Julia Waara
Mobil: 0735-41 86 02
julia.waara@svenskpotatis.se

Chef för kontroll- och analysverksamheten
Sakkunnig normer, skador & sjukdomar

Tony Gustavsson
Mobil: 0702-02 28 00
tony.gustavsson@svenskpotatis.se

Ekonomi- och faktura frågor
Mattias Gustavsson
Mobil: 0733-72 71 86
ekonomi@svenskpotatis.se

Provning potatis

Filial i Laholm
Bokbindargatan 2
312 34 LAHOLM
Mobil: 0709-30 07 01

Filial i Skänninge
Östanågatan 1
596 34 SKÄNNINGE
Mobil: 0705-20 61 68

För mer kontaktuppgifter
Kontakta oss på:
gdpr@svenskpotatis.se

Besiktningsmän:
Lee Krook-Mettälä, Sundsvall
Mobil: 0705-64 30 20
lee.krook-mettala@svenskpotatis.se

Henrik Löwgren, Laholm
Mobil: 0709-30 07 01
henrik.lowgren@svenskpotatis.se

Daniel Almérus, Skänninge
Mobil: 0705-20 61 68
daniel.almerus@svenskpotatis.se

Ulric Hietala, Övertorneå
Mobil: 0703-25 01 76
ulric.hietala@svenskpotatis.se

Håkan Olsson, Skåne
Mobil: 0708-99 37 47
hakan.olsson@svenskpotatis.se

Julia Waara, Skänninge
Mobil: 0735-41 86 02
julia.waara@svenskpotatis.se

Linda Axelsson, Gotland
Mobil: 0732-43 07 51
linda.axelsson@svenskpotatis.se 

Jessica Antonsson, Laholm
Mobil: 0706-100007
jessica.antonsson@svenskpotatis.se