Kontakt

Välkommen till Svensk Potatis

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss för att ställa frågor om potatis eller att få mer information om vårt arbete.

Svensk Potatis AB
Telefon: 08 – 121 359 60

Postadress
Svensk Potatis Svepot AB
Box 42
230 53 Alnarp

Faktureringsadress (Leverantörsfakturor)
Svensk Potatis Svepot AB
Kivra: 556895-6204
106 31 Stockholm
OBS: Leverantörsfakturor mailas
som
en bifogad PDF till mailadressen inbox.lev.470234@arkivplats.se,
inga meddelanden kan lämnas i avsändande mail

VD & Information

Anders Huldt
Mobil: 0702 – 88 60 17
anders.huldt@svenskpotatis.se

Marknadsföring

AnnaKarin Hamilton
Mobil: 0705-34 90 63
annakarin.hamilton@svenskpotatis.se

Ansvarig kontroll- och analysverksamheten

Tony Gustavsson
Mobil: 0702-02 28 00
tony.gustavsson@svenskpotatis.se

Sakkunnig normer, skador & sjukdomar
Ulrica Bexelius
Tel: 08-121 359 60
Mobil: 0706-31 92 93
ulrica.bexelius@svenskpotatis.se

Ekonomi- och faktura frågor:
ekonomi@svenskpotatis.se

Provning potatis

Filial i Laholm
Bokbindargatan 2
312 34 LAHOLM
Mobil: 0709-30 07 01

Filial i Skänninge
Östanågatan 1
596 34 SKÄNNINGE
Mobil: 0705-20 61 68

För mer kontaktuppgifter
Kontakta oss på:
gdpr@svenskpotatis.se

Besiktningsmän:
Gun Gson Sjöstrand, Värnamo
Mobil: 0708-62 04 16
gun.gson@svenskpotatis.se

Lee Krook-Mettälä, Sundsvall
Mobil: 0705-64 30 20
lee.krook-mettala@svenskpotatis.se

Henrik Löwgren, Laholm
Mobil: 0709-30 07 01
henrik.lowgren@svenskpotatis.se

Daniel Almérus, Skänninge
Mobil: 0705-20 61 68
daniel.almerus@svenskpotatis.se

Ulric Hietala, Övertorneå
Mobil: 0703-25 01 76
ulric.hietala@svenskpotatis.se

Håkan Olsson, Skåne
Mobil: 0708-99 37 47
hakan.olsson@svenskpotatis.se

Magnus Bolander, Gotland
Mobil: 0737-60 16 23
magnus.bolander@svenskpotatis.se