Glasighet

Namnet kommer av det glansiga utseende, som karakteriserar skadan. Symtomen börjar vanligtvis i naveländen och går mer eller mindre långt in i knölen. Köttet är vanligen fast, men i en del fall blir naveländen helt blöt och skalet sjunker samman. Under skalet är då köttet nedbrutet till en brun, geléartad massa. I vissa fall kan också ljusa bristningar uppstå inuti knölen, som en följd av kraftig nedbrytning av vävnaderna. Starkt glasiga partier blir efter kokning geléartade.

Skadan orsakas av långvarig torka, vilken gör att tillväxten avstannar helt. Den höga marktemperaturen är också en tänkbar orsak. Då blasten samtidigt skadas, förmår den ej vid förnyad tillväxt i tillräcklig hög grad assimilera och föra näring till nybildade knölpartier. Näringen tas då i första hand från naveländen av redan ansatta knölar genom nedbrytning av stärkelsen. Det är dessa stärkelsefattiga delar, som framstår som glasiga. Samtidigt med fallande stärkelsehalt sker en stegring av sockerhalten.

Glassiness

The name derives from the glassy appearance of the diseased tuber. The symptom starts at the stem end and progresses to varying depths inside the tuber. The flesh is usually firm, although in some cases the stem end is quite wet and the skin collapses. In such cases the underlying flesh has decomposed into a brown, jelly-like pulp. In certain instances light ruptures can occur inside the tuber as a result of the severe decomposition of the tissue. Sites affected by pronounced glassiness become jelly-like after boiling.

The disease is caused by completely arrested growth following protracted drought. High ground temperature is another possible cause. As the haulm is damaged at the same time it is unable, if growth is resumed, fully to assimilate nutrients and channel them to newly-formed parts of the tuber. The nutrients are instead taken at the stem end by attacked tissue in the form of starch decomposition. It is these starch deficient parts that assume a glassy character. The sugar content rises at the same time as the starch content falls.