Rödröta

Phytophtora erythroseptica

Angripna delar är utvändigt röd-brunfärgade och har gummiliknande konsistens. Lenticellerna (porerna i skalet) är vanligen mörkfärgade. Angreppet utgår vanligtvis från naveländen.

Vid genomskärning framträder först en gråvit färg, men under inverkan av luft antar de angripna delarna en rödaktig färgton, för att slutligen svartna. Lukten påminner om sillake. Angripna knölar ruttnar fullständigt till följd av sekundära rötangrepp.

Rödröta orsakas av svampen Phytophthora erythroseptica, som infekterar via stjälkbasen och stolonerna redan under växt perioden. Angreppen förekommer i regel i låga frekvenser. Jordsmitta samt yttre utsädessmitta. Motåtgärderna består i dränering, utsäde från friska odlingar och minst fyra år mellan potatisgrödorna.

Pink rot

Externally the affected parts are red-brown in colour and have a spongy consistency. The surface pores are usually dark in colour. The attack emanates from the stem end. Pink rot is something between a wet rot and a dry rot.

A fresh cut through pink rot shows it to have a grey-white colour, which on exposure to air turns reddish and finally black. The smell is similar to herring juice. Affected tubers rot completely as a result of secondary bacterial attack. Pink rot is caused by Phytophthora erythroseptica fungus, which infects the tuber via the base of the stalk and stolons during growth.

Attacks are not usually very extensive. Infected soil and external seed contamination spread the disease. Remedial measures include improves drainage, seed potatoes from uncontaminated crops and an interval of at least four years between the yields.