Skalmissfärgning

Missfärgningarna av skalet eller de närmsta underliggande vävnaderna kan uppstå av flera orsaker. Ofta rör det sig om en onaturlig förtjockning av skalet, som gör det mörkt och avvikande mot oskadade delar.

Skin discoloration

Discoloration of the skin or the tissue immediately beneath it can arise for a number of reasons. An abnormal thickening of the skin, which makes it dark and different from the normal parts, often causes skin discoloration.