Hur görs en kvalitetsanalys?


Hur görs en kvalitetsanalys?

Vem vill ha potatis utan SMAK?

Svensk Potatis AB är en organisation som arbetar med kvalitetsbedömning av matpotatis. På uppdrag av odlare, förpackningscentraler och lagercentraler utför Svensk Potatis kvalitetsanalyser på potatis. Analysen ger värdefull information om hur potatisen skall hanteras, förpackas och användas. Svensk Potatis utför också kvalitetskontroll i olika handelsled på den potatis som ska säljas till konsument eller storkök.

Så här görs en analys av höst-/vinterpotatis
För att fastställa kvaliteten hos ett potatisparti tar man slumpmässigt ut ett visst antal delprov. Delproven slås därefter samman till ett samlingsprov på minst 20 kilo. Vid provtagningen tittar vi på förekomsten av blötröta, groddar, grad av uttorkning och om potatisen är jordig eller våt. Provet tvättas och potatisen undersöks sedan enligt följande:

Storleksordning/Sortrenhet
Storleken kontrolleras genom att knölarna manuellt förs genom ett såll med kvadratiska maskor. Skillnaden mellan den största och den minsta knölen får vara max 20 mm. Samtidigt kollas om alla knölar är av samma sort. Alla sorter har olika egenskaper.

Skador och sjukdomar
Samtliga knölar som använts för storleks- bestämningen genomskärs med olika snitt, så man kan fastställa förekomsten av såväl inre som yttre defekter. De vanligaste skadorna och sjukdomarna hittar du här.

Kokegenskaper
50 st potatisar tas ut för provkokning. Hälften kokas med skal på och hälften utan. Kokegenskaperna bedöms sedan på hur många som sönderkokats, mörkfärgats och/eller blötkokats. Några knölar smakas också av, för att känna ev. bismak.

Bakegenskaper
Vid kvalitetsbedömning av bakpotatis bakas 50 st knölar och bedöms sedan på mörkfärgning, blöt konsistens och trådighet.

Viktprocenten för knölar som uppvisar symptom på skador och sjukdomar, bedömningen av kokegenskaper och storlek sammanställs på ett analysprotokoll som delges beställaren av analysen. Av protokollet framgår vilken kvalitetsklass provet höll.

På färskpotatis görs analyserna lite annorlunda. Där tas prover ut redan på odlingsfältet, då den inte lagras utan körs ut till butiker direkt.