Skalåterbildning

Då det ursprungliga skalet av en eller annan anledning skavs av och ett nytt korkskikt bildas, blir detta vanligen kraftigare och mörkare än det ursprungliga.

Skadan betraktas som ett skönhetsfel i och med den färgkontrast som uppstår mellan ursprungligt och senare bildat skal. I samband med skalförlusten förlorar knölen vätska och underliggande vävnader blir mjuka. Särskilt märkbart brukar detta bli hos ovarsamt hanterad färskpotatis.

Skin reformation

When for some reason the original skin of the tuber is rubbed off and a new corky layer form, it is usual for it to be thicker and darker than the first one.

The damage is regarded as a minor defect because of the contrast in colour between the original and secondary skins. In conjunction with the damage to the original skin there is a corresponding loss of fluid and the underlying tissue becomes soft. This is particularly noticeable in the case of roughly handled new potatoes.