Lackskorv

Rhizoctonia solani

Symptomen utgörs av vanligtvis små, grå eller svartbruna, skorpliknande bildningar (sklerotier) på knölens yta. Detta är vilstadiet till svampen Rhizoctonia solani. Sklerotiena sitter tämligen fast men kan lossas med nageln utan att skada skalet.

Lackskorven är av störst betydelse på utsädespotatis, genom att den utvecklas på plantorna och i form av groddbränna kan förorsaka sänkt skörd. Försenad uppkomst på grund av kall och fuktig jord försvårar angreppen.

Black scurf

The symptom is characterised by small, grey or black-brown scablike formations (sclerotae) on the surface of the tuber. This is the dormant stage of the Rhizoctonia fungus. The sclerotae are fairly firmly attacked but can be removed with the nail without injuring the skin.

Black scurf (Rhizoctonia solani) is of most significance when it attacks seed potatoes, as it develops on the plants, and by withering the shoots cam lead to a reduced yield. The attack can be aggravated by late development in account of cold and damp soil.