Kärlringsmissfärgning

Kärlringsmissfärgning yttrar sig som en brun färgning av cellerna i kärlringen. Vanligtvis är missfärgningen kraftigare i naveländen och avtar mot kronänden. Skalas knölen in till det skadade kärlringsskiktet, framträder detta som ett brunt trådmönster.

Skadorna uppträder i samband med blastdödning under torra och varma förhållanden. Kärlringsmissfärgning kan uppkomma oberoende av blastdödningsmetod.

Vascular discoloration

Vascular discoloration manifests itself as a brown discoloration of the cells in the vascular ring. The discoloration is usually stronger at the stem end and diminishes in strength towards the crown end. If the tuber is cut away down to the vascular ring, this appears as a brown thread-like pattern.

The diseases occur in conjunction with haulm destruction in dry, warm weather. Vascular discoloration can arise whichever method of haulm destruction is used.