Inre missfärgning

Alla typer av missfärgningar i knölköttet registreras, enligt SMAK´s bedömningssytem, under skadegruppen ”inre missfärgning”, såvida orsaken till skadan ej är känd och därmed föranleder annan gruppering.

Ibland förekommer en röd- eller blå-violett missfärgning av knölköttet. Färgningen varierar såväl till styrka som utbredning. Orsaken är inte klarlagd, men synes vara starkt sort- och årsmånsbetingat.

Internal discoloration

All forms of tuber flesh discoloration are recorded, according to SMAK’s grading system, in the ”internal discoloration” group. The only exceptions are when the cause of the condition is known, and these are recorded elsewhere.

A reddish-violet or bluish-violet discoloration of the tuber flesh can sometimes occur. The degree and extent of the discoloration can vary. The cause is unknown but it appears to be closely associated with variety and the influence of the weather and other factors on the crops.