Rostringar

Namnet är betecknande för de rostbruna missfärgningar, vilka i form av bågar, ringar eller ringfragment framträder vid genomskärning av knölen. Svaga angrepp kan förväxlas med rostfläckighet. Skadan ligger vanligen dold i knölköttet, men avtecknar sig ibland även på ytan.¨

”Avkorkningen” (rostringen), som är en avvärjningsreaktion gentemot virusinfektionen, kan gå så långt, att infektionsstället ramlar ut som en plugg. De första symptomen brukar märkas i augusti. Infektionen orsakas dels av ett jordbundet virus, rattelvirus, som överförs till knölarna av i marken fritt levande nematoder, och dels av potatismopptoppvirus, ett virus som överförs med en svamp, pulverskorv, som också lever i jorden.

Skadan är vanligast på sandjordar. Jämn markfuktighet under sommaren befrämjar angrepp.

Spraing

The name describes the rust-brown discoloration which, in the form of arcs, rings or parts of them, appear with internal rust spots. The infection normally remains concealed in the flesh of the tuber, but can occasionally reveal its presence on the surface.

Spraing, which in reality is an attempt to repel a virus infection, can on occasion develop to the stage where the infected site falls out like a plug. The first symptoms are usually noticed in August. They increase in severity until lifting but do not develop any further during storage.

The infection is caused by rattelvirus, a soil-bound virus that is transferred to the tubers by nematodes, which live freely in the soil.

The disease is common in sandy soils, and an even level of ground moisture promotes it during the summer months.