Naveländsnekros

Naveländesnekros i samband med kärlringsmissfärgning, betecknar en ofta ännu svårare skada med mörkt, cirkelformat, något insjunket navelparti. Under naveln förekommer ibland ett hålrum.

Nekrosen är inte alltid förbunden med missfärgning av kärlringen. Skadorna uppträder i samband med blastdödning under torra och varma förhållanden.

Stem end necrosis

Stem end necrosis accompanied by vascular discoloration often indicates an even more serious disease with a dark, circular and somewhat sunken stem region. There is sometimes a cavity under the stem region. The necrosis is not always combined with vascular discoloration.

The diseases occur in conjunction with haulm destruction in dry, warm weather. Stem end necrosis occurs primarily when haul is destroyed by chemical means.