Kvickrotskada

Skadan uppstår, då kvickrotsstolonen växer in i knölen, i vissa fall rakt igenom den. Den av roten bildade gången påminner mycket om vissa typer av knäpparlarvsskador, men är nästan alltid rak med spetsig botten. Ofta slits roten av vid upptagningen och endast den spjutformade spetsen blir kvar i knölen.

Kvickrot förekommer vanligen i härdar på fälten, vilket gör att skadan kan förekomma mycket ojämnt i ett potatisparti.

Couch-grass damage

This damage occurs when couch-grass roots penetrate the tuber, occasionally growing right through it. The hole caused in this way is not unlike those left by certain wireworm larvae, but is practically always straight and with a pointed end. The root is frequently broken off during lifting so that only the sharp point is left in the tuber.

Couch-grass usually grows in patches, which often results in the damage caused by it being very unevenly distributed in a lot of potatoes.