Remissförfrågan kvalitetsnorm för SMAK-märkning otvättad färskpotatis

Svar senast:
Fredagen den 26:e februari 2021 till mailadress: anders.huldt@svenskpotatis.se

Bakgrund

Dagens kvalitetsnormer inom kvalitetsmärkningssystemet SMAK, Svensk Matpotatiskontroll, omfattar kvalitetsnormer avsedd för försäljning av matpotatis via dagligvaruhandeln.

Nuvarande kvalitetsnormer omfattar:

Tvättad färskpotatis Vinterpotatis
SMAK Färskpotatis

SMAK Sommarpotatis

SMAK Klass I

SMAK Klass II

Aktörer i värdekedjan har framfört behov av en gemensam kvalitetsnorm för otvättad färskpotatis.

Förslag på kvalitetsnorm för SMAK otvättad färskpotatis

För att erbjuda branschen en gemensam definition av kvalitet gällande otvättad färskpotatis har förslag till kvalitetsnorm tagits fram: Förslag på kvalitetsnorm för SMAK otvättad färskpotatis

Kvalitetsnormen är tänkt att ge köpare och säljare av otvättad färskpotatis i lösviktsförpackning möjligheten till SMAK-märkning.

Svensk Potatis bereder frågan på uppdrag av Stiftelsen Potatisbranschen vilka, som ägare av kvalitetsnormerna för märkning med SMAKs kvalitetsmärkning, fattar beslut om en eventuell ny kvalitetsnorm.

Mer om gällande kvalitetsnormer finns att läsa på Svensk Potatis hemsida:
https://svenskpotatis.se/smak-markning/

Med vänlig hälsning

Svensk Potatis AB
Anders Huldt

Verkställande Direktör

Mail: anders.huldt@svenskpotatis.se
Telefon: 070-2886017

Läs mer
Förslag på kvalitetsnorm för SMAK otvättad färskpotatis
Sammanställning gällande kvalitetsnormer för SMAK-märkt potatis