Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter

Obligatoriska märkningsuppgifter för SMAK-märkt potatis

 • SMAK-märke och kvalitetsklass beteckning
 • Förpackningsstorlek
 • Varubeteckning
 • Sort
 • Packdag
 • Bäst före dag (gäller höst- vinterpotatis)
 • Förpackare och hemort
 • SJV reg nr
 • Förvaringsanvisning
 • SMAK-order nr
 • Ursrungsland (om annat än Sverige)
 • För kvalitetsklassen SMAK Storköks-Prima, ska även analysnummer finnas med.

Andra uppgifter utöver dessa, får naturligtvis också vara med.
Etikett på SMAK-märkningen