Kvalitetsklasser

Det finns två kvalitetsklasser för potatis som säljs i butik:


SMAK Klass 1

SMAK Klass 2

All SMAK-märkt potatis som säljs i lösvikt ska vara tvättad!

SMAK Klass 1 är matpotatis av högsta kvalitet
Vilket innebär:

  • god kvalitet; hela, friska, sorttypiska knölar.
  • mindre fel tillåtna, så som form, färg, små läkta sprickor, små skador som orsakats av hantering.
  • goda kokegenskaper, kan kokas med skalen på.

SMAK Klass 2 är matpotatis av bra kvalitet
Vilket innebär:

  • bra kvalitet.
  • får ha form- och färgfel.
  • får ha läkta sprickor / skador inom angivna gränser.
  • goda kokegenskaper, kokas bäst råskalad.

Dessutom skall knölarna vara:

  • friska, dvs ej angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig för konsumtion
  • tvättad, om den exponeras för försäljning i lös vikt. Med tvättad menas praktiskt taget fri från främmande beståndsdelar och föremål.