Nätskorv

Sjukdomen angriper potatisens skal, som tjocknar och brister i ett tämligen regelbundet, sexsidigt mönster. Det förkorkade skiktet blir sällan tjockare än ca 0,5 mm. Nätskorven orsakas, i likhet med vanlig skorv, av en Streptomyces-art men har helt andra miljökrav. Torka och högt pH tycks inte gynna angreppen.

Bintje är en mycket mottaglig sort. Smittan sker både genom utsäde och jorden. Att odla immuna sorter och ha god växtföljd är ett par exempel på hantering av problemet.

Russet scab

This disease attacks the skin of the potato, which thickens and ruptures into a fairly regular six-sided pattern. The corky layer is rarely more than 0,5 mm thick. As is the case with common scab, russet scab is caused by a strain of Streptomyces, although it occurs in quite different environmental conditions.

Drought and high pH do nor seem to promote attack. Transmitted chiefly by infected soil. The Bintje variety is far more susceptible than King Edward VII.