Vad gör vi på Svensk Potatis?

Ja, mycket!  En mycket kort och överskådlig redovisning får ni här.
Läs mer här ”Kort redovisning av Svensk Potatis främjandeverksamhet under 2014