Odla potatis på Mars

Forskare i Peru undersöker nu möjligheten om det går att odla potatis på Mars. Man använder sig av peruansk jord och en specialbyggd kammare som återskapar den mest extrema miljö som råder på planeten. Nu ska man bl a undersöka vilka sorter som har bäst förutsättningar att klara sig i svåra miljöer. Detta kan vara viktig kunskap för att lyckas med odling i områden som drabbas av klimatförändringar. Man ska bl a undersöka vilka sorter som har bäst förutsättningar att klara sig i svåra miljöer.

Läs mer här