Hälsning från Potatislandet – april månad

SMAK-märkt potatis som standard inom offentlig sektor

Chef’s Cut började SMAK-märka potatis för några år sedan och har sedan dess drivit frågan om att etablera SMAK-märkning som standard inom den offentliga sektorn.

– Det är roligt att se att fler väljer SMAK-märkning i sin kravställan, som är en garant för en hög kvalitet. Vi är stolta över att få vara ambassadörer, säger Marcus Hellmann som är produktutvecklare och informationsansvarig gentemot offentlig verksamhet hos Chef’s Cut.

Med start 2020 är även Chef’s Cuts förkokta potatisprodukter SMAK-märkta. Den främsta anledningen är att kunderna ska känna sig trygga i att alltid få bästa smak och kvalitet på sina produkter. – Detta har länge varit känt inom butiksförsäljning, men offentliga kunder skall kunna ställa samma höga krav och vara trygga i sina upphandlingar att dom får produkter som motsvarar upphandlingarna och där uppföljning blir lättare, fortsätter Marcus.

Detta gäller för alla produkter inom potatis, hel tvättad, skalad, blancherad och  förkokt.

– I en upphandling idag kan det ibland stå ”potatisen skall smaka gott och vara bra i storhushåll”. Ett ganska ospecificerat krav som är svårt att kontrollera och följa upp. Om upphandlaren ställer krav på att samtliga potatisprodukter som levereras ska följa kvalitetskrav enligt SMAK, får upphandlaren vad de efterfrågar. Med en SMAK-märkning är råvara, producent, smaken, formen och utseendet både specificerat och certifierat.

På Chef’s Cut fortsätter arbetet med att upprätta goda samarbeten som ska gynna samtliga parter ur ett långsiktigt perspektiv: – Vi vill jobba proaktivt genom att få tidig kontakt med upphandlande myndighet och kostchefer för att informera om SMAK-märkning, SRS-returemballage och nya förpackningsstorlekar som minskar svinnet, för att nämna några exempel.

Hållbar kvalitet

Chef’s Cut vill hela tiden utveckla och förbättra sitt sortiment och produktgrupper: – På Steglinge Gård i Höganäs sorteras, tvättas, skalas och kokas all SMAK-märkt potatis under ett och samma tak. På så vis blir transporterna mellan varje steg minimala, vilket minskar avtrycket på klimat och miljö. Vi levererar även våra SMAK-märkta produkter i returemballage direkt från oss, producenten, genom hela värdekedjan, till slutkund, för minsta möjliga miljöpåverkan – men även bättre staplingsbarhet och mindre krosskador vid frakt. En returlåda kan användas 150 gånger innan den mals ner och blir ny returlåda.

Upphandling med krav på SMAK-märkt på alla potatisprodukter – så här gör du:
För att tryggt veta att du får det du önskar med rätt kvalitet till rätt pris, skriv i din upphandling följande:

 Samtliga potatisprodukter som levereras ska uppfylla följande kvalitetskrav enligt SMAK:

  • Oskalad tvättad höst/vinter potatis enligt med SMAK´s kvalitetsnorm för storhushållsprima, se länk nedan.
  • Skalad potatis: Godkänd kvalitet enligt med SMAK´s kvalitetsnorm för industriskalad, rå, hel potatis, se länk nedan.
  • Förkokt potatis: Godkänd kvalitét enligt med SMAK´s kvalitetsnorm för industriskalad, rå , hel potatis, se länk nedan.

Alla produkter i kategorin skall på produktnivå levereras med SMAK-märket som utgör kvalitetsbeteckningen.

Beställaren förbehåller sig rätten att vid behov anlita Svensk Potatis för kontroll av levererad potatis.

Länk: https://svenskpotatis.se/smak-markning/kvalitetsnormer/

Vill du veta med om Chef’s Cuts hållbarhetsarbete, sortimentet eller komma i kontakt med Marcus och har frågor inför er kommande upphandling? Kontakta Marcus.hellmann@totalproduce.se.