Beviljat projektstöd från SJV

Pressmeddelande Svensk Potatis AB SvePotAB
den 14 oktober 2016

Beviljat projektstöd för ”Potatis i tiden – svenskt kulturarv från jord till bord, en kunskapskälla för inspiration och nyskapande”

Svensk Potatis AB ansökte i juni hos Jordbruksverket om projektstöd till insatser inom landsbygdsprogrammet med syfte att skapa en lättillgänglig kunskapsbank om traditionell småskalig matkultur med fokus på potatis.

Projektet ”Potatis i tiden – svenskt kulturarv från jord till bord, en kunskapskälla för inspiration och nyskapande” har nu beviljats ett stöd. Slutdatum för projektet är den 31 december 2017.

Syftet med projektet är att väcka intresse för historien och ta fram kunskap som kan användas i olika sammanhang samt ge underlag för storytelling för företag som marknadsför potatis. Gamla recept kan användas direkt eller fungera som inspiration. Lyfta fram olika som har speciell historia och lokal förankring. Projektet ska främja lokal utveckling.

Projektet ”Potatis i tiden” skall leta reda på historiskt intressant arkivmaterial där potatis ingår och göra det lättillgängligt för en stor målgrupp. Därigenom skapas intresse kring svenskt traditionellt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider.

Jordbruksverkets motivering är att projektet ryms inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och man har prioriterat ansökan i enlighet med de nationella urvalskriterier som bygger på målen i programmet.

Svensk Potatis kommer att driva projektet i samarbete med Hushållningssällskapet

Kontaktperson: Lars Elofson, projektledare och informationsansvarig på Svensk Potatis, tel: 076-80 86 494, lars.elofson@svenskpotatis.se