Nya uppdaterade kvalitetsnormer träder i kraft 1 juni 2022

Stiftelsen Potatisbranschen har den 21 april fastställt nya uppdaterade kvalitetsnormer som träder i kraft den 1 juni 2022. Vi har här gjort en summering av de viktigaste ändringarna i kvalitetsnormerna.

Bakgrunden till uppdateringen

 • Det är upp till sju år sedan senaste uppdateringen och över tiden har ett antal dispenser ställts ut och är i dag praxis.
 • De olika kvalitetsnormerna har utvecklats vid olika tidpunkter vilket har gjort att de har innehållit lite olika information.
 • Kvalitetsnormerna kan upplevas lite svåra att förstå.

Målet med uppdateringarna

 • Avskaffa dispenser genom att införliva dem i gällande normer
 • Förtydliga och förbättra normen vad gäller språket
 • Likställa normernas innehåll och formuleringar där så är tillämpligt

De viktigaste förändringarna för respektive kvalitetsnorm kan sammanfattas med:

I)    Märkning med kvaliteterna SMAK Klass I, SMAK Klass II och SMAK Storhushålls-Prima
Kvalitetsnorm: Höst/Vinter potatis samt Storhushållsprima
Definition av potatisen: Potatis som skördas med moget skal

Väsentliga förändringar:

 • Bäst före datum för kvaliteterna SMAK Klass I och SMAK Klass II förlängs till 15 dagar
 • Inget krav på bäst före datum vid märkning med kvalitetsklassen SMAK Storhushålls-Prima
 • Specifika normer för bakpotatis tas bort

II)   Märkning med kvaliteterna SMAK Färskpotatis och SMAK Sommarpotatis
Kvalitetsnorm: SMAK Färsk- och Sommarpotatis
Definition av potatisen:
SMAK Färskpotatis – Potatis som skördas före fullständig mognad, för försäljning direkt efter upptagning/skörd vars skal enkelt kan avlägsnas utan skalning.
SMAK Sommarpotatis – Potatis som skördas skalfast eller praktiskt taget skalfast för försäljning direkt efter upptagning.

Väsentliga förändringar:

 • Sista dag för förpackning till konsument införs och blir 1:a oktober
 • Begränsningen för flossighet tas bort för kvaliteten SMAK Färskpotatis
 • Reglerna kring potatisens spännvidd och storleksklass förenklas. Tillåten storlek max 60 mm, högsta tillåtna spännvidd 20 mm
  gäller hela säsongen.

III)  Märkning med kvaliteten SMAK Skalad Potatis
Kvalitetsnorm: Kvalitetsnormer för skalad potatis
Definition av potatisen: Potatis som är råskalad och därefter förädlad med avsikt att säljas till restaurang och storhushåll

Väsentliga förändringar:

 • Kvalitetens benämning ändras från råskalad till skalad.
 • Potatis som efter skalning förkokas, skivas, strimlas eller används som råvara vid tillagning av måltider behåller rätten till märkning.

Ni hittar de nya kvalitetsnormerna under SMAK märkning – Kvalitetsnormer