Ny VD till Svensk Potatis AB

Styrelsens i Svensk Potatis AB har utsett Anders Huldt till ny VD.
Han tillträdde befattningen den 1: a oktober 2017 och ersätter Mattias Zetterstrand.

”Då jag redan känner Svensk Potatis som ett mycket välskött bolag tvekade jag aldrig att tacka ja när jag fick frågan från styrelsen. Jag ser fram emot att få bidra till att kvalitetspotatis fortsätter vara en naturlig del i en balanserad och välsmakande kosthållning. Potatis är en av våra viktigaste livsmedel och som ligger rätt i tiden. Svensk Potatis roll är att säkerställa att konsumenten alltid kan välja en potatis med rätt kvalitet. Man ska vara trygg i sitt val när man väljer en SMAK-märkt potatis” säger Anders Huldt.

Ett arbete att modernisera Svensk Potatis arbetssätt och testmetoder har genomförts under de senaste två åren. Nu är uppgiften att öka andelen SMAK-märkt potatis och kunskapen om potatisens fördelar som livsmedel.

”Jag är mycket nöjd och glad över att Anders Huldt valt att ta sig an uppgiften som VD på Svensk Potatis AB. Anders kunskap om potatisbranschen, bredd och kompetens passar väl den strategi och utvecklingsplan styrelsen i Svensk Potatis arbetar med” säger Lennart Thorstensson, ordförande i Svensk Potatis AB.

Vid vidare frågor vänligen kontakta
Anders Huldt, mail anders.huldt@svenskpotatis.se, mobil 070-288 60 17

Lennart Thorstensson, mail thorstensson.l@telia.com, mobil 070-588 88 35

Om Svensk Potatis AB
Bolaget ägs av stiftelsen Potatisbranschen och arbetar med att informera om och marknadsföra potatis av hög kvalitet, SMAK märkt potatis. Vi har en neutral position i branschen vilket gör oss unika. En stor uppgift är att utföra kvalitetsanalyser enligt SMAKs klassificeringssystem av potatis.