Bokstavsdieter som LCHF är helt borta, nu kommer sifferdieter som 5:2

En genomgång av dietboksmarknaden i fyra stora länder, USA, Storbritannien, Tyskland och Brasilien ger klara besked. Inga bokstavsdieter förekommer överhuvudtaget, en enda variant av låg-kolhydrat diet finns med på topp 10 och då bara i Tyskland. ”Det är tydligt att fenomenet med bokstavsdieter som LCHF redan är passerat” konstaterar Ulf Bohman f.d. chef på Livsmedelsverket som är intiativtagare till Finna Lagom.

Dieter och dietböcker är en stor marknad och normalt sett har de en livslängd på några få år. Bantaren köper en ny bok, följer dieten och går ned i vikt, men går sedan upp igen. Det är vetenskapligt belagt att dieter fungerar kortsiktigt men inte på längre sikt. I vissa fall återvinns dieterna med en cykel på en generation, cirka 30 år. Det är den tid som krävs för att dieten och dess misslyckanden ska hinna falla helt i glömska. Ett tydligt sådant exempel är Atkins dieten (ursprunget till LCHF) som dök upp i USA på 70-talet, sedan föll i glömska för att återuppväckas på 00-talet. Nu har Atkins och låg-kolhydrat dieterna återigen förpassats långt ned i de amerikanska bokhyllorna.

Men vad är det då som är aktuellt när det gäller dieter i olika länder? Vad har vi att vänta här i Sverige efter att bokstavsdieterna fallit i glömska.  Vi har tittat närmare på toppsäljarna vad det gäller dietböcker i fyra olika länder. Det första man slås av är att inga av de bokstavsdieter som fått så stort utrymme här i Sverige överhuvudtaget finns med. Inte heller förekommer låg-kolhydrat inriktade metoder, det enda undantaget är i Tyskland där en enda låg-kolhydrat bok finns på topp 10 listan. ”En av ljuspunkterna bland alla dieter är att balans, vanlig mat och välbefinnande är ofta förekommande begrepp” summerar Ulf Bohman.

Här följer en kort summering från de olika länderna. Ett genomgående och inte alls förvånande fenomen är att böckerna utlovar snabba resultat, det extremaste exemplet är 8-timmars dieten. Ingen har ännu vågat sig på att marknadsföra en slow diet.

USA: 

Här finns det inte en diet som helt dominerar just nu, utan en rad olika varianter. 17 dagars dieten är populär och går ut på att försöka ”lura” kroppens ämnesomsättning genom äta olika saker i 17 dagars cykler. DASH-dieten, namngiven efter en stor vetenskaplig studie har helhet, balans och kvalitet som ledstjärna. Shred-dieten är en kaxig diet som kallar sig revolutionär (det är populärt att vara det i dietbranschen). Shred kan definieras som en lite av varje diet, med variation, lura metabolismen (också populärt) och långsamma kolhydrater.  Till sist måste the Virgin Diet nämnas vars tonvikt är intolerans. Man menar att övervikt kan vara kopplat till att man inte tål vissa produkter. Generellt är också gluten-fritt en stark trend i USA (och tycks vara på gång här också).

Storbritannien.

Här är det en dietvariant som dominerar och det är ”ett par dagars fastan”, 5:2. Fem dagar äter man normalt och två dagar fastar man. Det finns en hel del vetenskap bakom detta när det gäller hälsa. Människan har aldrig haft en så konstant tillgång av mat som nu, våra förfäder svalt med jämna och ojämna mellanrum och det är naturligt att korttidsfasta. 5:2 är också lite annorlunda genom att grundtanken är att det ska bli en livsstil, med en eller ett par dagars fasta i veckan. Blir intressant att se hur den kan utvecklas för grundtanken är bra. Det borde vara nästa stora dietbok även i Sverige. Håll ögonen öppna för sifferdieternas intåg, 5:2. Två andra dieter som britterna gillar är värda att nämna: Den ursprungligen franska Dukan dieten har ett fokus på högt, till en början extremt högt proteinintag. I Dukan dieten talas det också mycket om att påverka metabolismen. Greedy Girls Dieten marknadsförs som en icke diet. I den framhålls att man helt ska skippa dieterna och istället göra olika små förändringar av matvanor och fysiska aktiviteter.

Brasilien.

Även här är det ett ganska varierat dietboks utbud. 17 dagars dieten som är stor i USA är även populär här. Likaså är Dukan dieten precis som i Storbritannien med på topplistan. Det intressanta är att man även har en anti-Dukan bok som varnar för dietens negativa följder för hälsan. I övrigt erbjuds även lite mer traditionella balanserade dieter med färdiga menyer såväl som stenålders inriktade dieter.

Tyskland. 

Även här är 17 dagars dieten och Dukan dieten med högt upp på bästsäljarlistan. Tyskarna har på sin topplista med den enda låg-kolhydrat boken som finns i de undersökta länderna. De har också några spännande varianter Schlank in Schlaf, sov dig slank och New York dieten som det är lite svårt att få grepp om vad de egentligen handlar om. Det finns förstås också heltyska dieter som Den enklaste dieten i världen, där maten dels in i grönt och rött.

Dietböcker i olika länder är brokig flora, men det finns starka trender. Även om det fortfarande verkar vara extremt snabba och stora resultat som måste utlovas för att böckerna ska kunna sälja, så tar diskussionen om välbefinnande, balans och små enkla förändringar alltmer plats i dietböckerna. ”Det finns helt klart, i dietbranschen, ett behov av den typ av innovation och nytänkande som Finna Lagom konceptet står för” summerar Ulf Bohman

Resurser:

Pressrum Healthy People Healthy Planet

Finna lagom