Kontakt

Kontakt

Svensk Potatis AB
Telefon: 08 – 121 359 60

Postadress
Svensk Potatis Svepot AB
Kivra: 556895-6204
106 31 Stockholm

Besöks- och leveransadress
Svensk Potatis
Östanågatan 1
596 34 Skänninge

Faktureringsadress (Leverantörsfakturor)
Svensk Potatis Svepot AB
Kivra: 556895-6204
106 31 Stockholm
OBS: Leverantörsfakturor mailas
som
en bifogad PDF till mailadressen inbox.lev.470234@arkivplats.se,
inga meddelanden kan lämnas i avsändande mail


VD & Information

Anders Huldt
Mobil: 0702 – 88 60 17
anders.huldt@svenskpotatis.se

Marknadsföring

AnnaKarin Hamilton
Mobil: 0705-34 90 63
annakarin.hamilton@svenskpotatis.se

Sakkunnig normer, skador & sjukdomar

Ulrica Bexelius
Tel: 08-121 359 60
Mobil: 0706-31 92 93
ulrica.bexelius@svenskpotatis.se

Ekonomi- och faktura frågor:

ekonomi@svenskpotatis.se

Sakkunnig hälsa, kost & näring
Lars Elofson
Mobil: 0768-08 64 94
lars.elofson@svenskpotatis.se

Provning potatis

Filial i Laholm
Bokbindargatan 2
312 34 LAHOLM
Mobil: 0709-30 07 0

Filial i Skänninge
Linköpingsgatan 29
569 34 SKÄNNINGE
Mobil: 0705-20 61 68

För mer kontaktuppgifter
Kontakta oss på:
gdpr@svenskpotatis.se


Besiktningsmän:

Gun Gson Sjöstrand, Värnamo
Mobil: 0708-62 04 16
gun.gson@svenskpotatis.se

Lee Krook-Mettälä, Sundsvall
Mobil: 0705-64 30 20
lee.krook-mettala@svenskpotatis.se

Henrik Löwgren, Laholm
Mobil: 0709-30 07 01
henrik.lowgren@svenskpotatis.se

Hanna Olofsson, Odensbacken
Mobil: 0706-81 45 43
hanna.olofsson@svenskpotatis.se

Daniel Almérus, Skänninge
Mobil: 0705-20 61 68
daniel.almerus@svenskpotatis.se

Ulric Hietala, Övertorneå
Mobil: 0703-25 01 76
ulric.hietala@svenskpotatis.se

Boel Sandberg, Västergötland
Mobil: 0763-15 13 74
boel.sandberg@svenskpotatis.se

Håkan Olsson, Skåne
Mobil: 0708-99 37 47
hakan.olsson@svenskpotatis.se

Jonathan Clark, Umeå
Mobil: 0738-00 03 83
jonathan.clark@svenskpotatis.se

Magnus Bolander, Gotland
Mobil: 0737-60 16 23
magnus.bolander@svenskpotatis.se