Mindre Potatis i Sverige och Europa

2015-10-27         Pressmeddelande från LRF-Trädgård/Potatis

Mindre Potatis i Sverige och Europa.

Nu har den svenska skördeprognosen av matpotatis, genomförd av LRF-Trädgård/Potatis, redovisats vid odlarmöte. Den visar på 43 000 ton mindre potatis i år mot ifjol vilket motsvarar ca 3 veckors förbrukning av potatis i landet. Kvaliten är bättre än ifjol och bra skördeväder har varit bidragande till en fin produkt. Även i Europa (EU28) är den preliminära skörden lägre än ifjol, motsvarande 7,5 miljoner ton (ca 14 ggr hela den svenska matpotatisskörden). Det är den kalla sena våren kombinerat med torka under säsongen och brist på bevattningsmöjligheter som i stora delar av östra och sydöstra Europa bidragit till låga skördar. Att den svenska skörden minskar beror dels på en arealminskning dels på en lägre avkastning. Arealminskningarna beror i sin tur på den dåliga lönsamhet branschen har dragits med under en lång tid. Den minskade tillgången på potatis i hela Europa ger odlarna hopp om högre prisnivåer. Export av potatis från Sverige till södra Europa har redan kommit igång tidigare än vanligt och efterfrågan är god.

Kontaktpersoner:
Lars Danielsson, 070-685 11 80
Bruno Bergmar, 070-666 30 50